Castellum Fectio open voor publiek

Castellum Fectio, nabij Fort bij Vechten in Bunnik, is met de onthulling van het informatiebord voor bezoekers officieel geopend door Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Het grootste fort van de Romeinse Limes – de verdedigingslinie langs de Rijn en UNESCO-Werelderfgoed in wording – , dateert van de periode 4/5 na Christus tot 275 na Christus. Een ruimtelijk kunstwerk brengt het castellum weer tot leven.

Verleden beeld

Jarenlang lag het Romeinse fort verborgen onder een boomgaard. In 2009 nam de provincie Utrecht het initiatief om het castellum weer zichtbaar te maken. Inmiddels visualiseert een groot ruimtelijk kunstwerk van Parklaan Landschapsarchitecten en Studio Klarenbeek het castellum. Bezoekers kunnen zich nu een beeld vormen van (de grootte van) het castellum en wat zich daar heeft afgespeeld. Het ruimtelijke kunstwerk maakt gebruik van wetenschappelijke documentatie en originele archeologische vondsten. Tegelijk met de opening van het Castellum Fectio opent ook een Romeinententoonstelling op Fort bij Vechten haar deuren.

Het historische verhaal

Het castellum lag op een strategische plek, vlakbij de splitsing van Rijn en Vecht, en was via de rivier en de limesweg verbonden met de andere forten langs de Limes. Vanuit het fort konden met de cavalerie ofwel ruiterafdeling snelle expedities worden uitgevoerd. Er zijn aanwijzingen dat de verguisde Romeinse keizer Caligula (12 n. Chr. – 41 n. Chr.) zelf in Fectio is geweest. Bij de bouw van Fort Vechten als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 1867-1870 werd Fectio herontdekt. Er werden veel vondsten gedaan en ook bij daarop volgende onderzoeken zijn we meer te weten gekomen over de Romeinse geschiedenis van deze plek. Dat is nu te ervaren op het ruimtelijke kunstwerk en in de permanente tentoonstelling op Fort bij Vechten.

Castellum Fectio Onderdeel Romeinse Limes

Met de provincies Gelderland en Zuid-Holland, het Rijk en Duitsland werkt de provincie Utrecht aan de UNESCO-nominatie van het deel van de Limes dat in de Romeinse tijd één provincie markeerde: die van Germania Inferior, ofwel Nedergermanië. Hier volgde de Limes de toenmalige Rijnloop. Op de zuidoever waren forten zoals het Castellum Fectio en wachttorens met elkaar verbonden door een weg. Vandaag de dag herbergt dit gebied dankzij de gunstige bodemcondities veel unieke resten uit de Romeinse tijd die in overige delen van de Limes allang zijn vergaan, zoals schepen, kades, houten beschoeiingen en ander organisch materiaal.

Op de hoogte blijven over Fort bij Vechten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief